RO EN IT HU

Servicii oferite
Gama de servicii este variata:

Contabilitate Arad
Evidenta financiar-contabila

 • Evidenţa financiar - contabilă
  • organizarea contabilităţii în conformitate cu normele legale în vigoare;
  • ţinerea contabilităţii conform principiilor contabilităţii şi a tuturor prevederilor legale;
  • operare documente primare întocmite de beneficiar;
  • evidenţa analitică şi sintetică furnizori, clienţi;
  • evidenţă mijloace fixe, calculul amortizării;
  • întocmire Jurnal Cumpărări, Jurnal Vânzări;
  • întocmirea balanţei de verificare şi a balanţelor analitice;
  • întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
  • calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderilor, după caz, întocmirea declaraţiilor în termenele legale;
  • calculul impozitului pe dividende, întocmirea declaraţiilor privind impozitul pe dividende;
  • calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente;
  • întocmirea decontului de TVA;
  • întocmirea raportării semestriale;
  • întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare;
  • întocmirea statelor de salarii pentru angajaţi şi calcularea contribuţiilor generate din aceste operaţii;
  • întocmirea declaraţiilor lunare privind calculul următoarelor contribuţii:
   • contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat
   • contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de sănătate
   • contribuţii la bugetul asigurărilor pentru şomaj
   • contribuţii la bugetul de stat
   • alte contribuţii prevăzute de lege
  • întocmirea fişelor fiscale;
  • întocmirea şi înregistrarea declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj în situaţia în care clientul beneficiază de subvenţii pentru salariaţi;
  • elaborarea şi punerea în aplicare a procedeelor contabile şi a planului de conturi adaptat societăţii în baza şi cu respectarea normelor generale;
  • instruirea personalului privind modul de întocmire şi circuitul documentelor primare;
  • instruirea personalului privind modul de utilizare a instrumentelor de plată (ordine de plată, bilete la ordin, CEC-uri etc.), precum şi de întocmire a acestora;
  • întocmirea ordinelor de plată de trezorerie aferente viramentelor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj, etc.;
  • relaţia cu banca (depunere şi ridicare documente, ridicare extrase de cont, depunere numerar);
  • informarea periodică a conducerii asupra situaţiei economico-financiare a societăţii;
  • informarea permanentă şi în timp util a conducerii societăţii privind reglementările din domeniul fiscal şi financiar-contabil;
 • informări periodice privind schimbările legislaţiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;